ERASMUS+


Taani haridussüsteem ERASMUS + projekti näitel

Pärnu Ülejõe lasteaia neli töötajat külastasid Erasmus+ õpirändeprojekti raames 31.10.2023 – 7.11.2023 Taanis asuvat lasteaeda: Bøgegårdeni lasteaed kus olid lapsed vanuses 0-6 aastat. Lasteaias oli 5 rühma, kaks sõime ja 3 aia rühma. Eesmärgiks oli eelkõige tutvuda õuesõppe planeerimisega/läbiviimisega lasteaias ning saada ülevaade Taani haridussüsteemist seoses koolieelses eas lastega.

Loe edasi: Erasmus+ Taani kogemus.pdf


Malta haridussüsteem ERASMUS + projekti näitel

Pärnu Ülejõe lasteaia neli töötajat külastasid Erasmus+õpirändeprojekti raames 27.05.2023- 03.06.2023 Maltal asuvaid kirikukoole: ST. Francis B´Kara ja St. Francis Msida, kus olid ka rühmad 3-4 ja 4-5 aastaste lastega. Eesmärk oli tutvuda eelkõige muukeelse lapse arengu toetamise võimalustega ja saada ülevaade Malta koolieelses eas lastega seonduvast haridussüsteemist.

Loe edasi: Erasmus+ Malta kogemus.pdf

PildidErasmus+õpirändeprojekt Portugali näitel

Pärnu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühing MTÜ liikmed külastasid Erasmus+ õpirändeprojekti raames 18-25.11.2022 Portugalis, Lissabonis asuvaid lasteaedu.
Pärnu Linna Koolieelsete Lasteasutuste Juhtide Ühing MTÜ kõige olulisemaks arenguvajaduseks ja väljakutseks on liikmete professionaalsete oskuste arenguvõimaluste leidmine, tagamaks kvaliteetse alushariduse pakkumise jätkumine Pärnu linna lasteaedades.

Loe edasi: Erasmus+ Portugali kogemus.pdf