Erasmus+ 2023

Kreeka haridussüsteem ERASMUS + projekti näitel

Pärnu Ülejõe lasteaia töötajad külastasid Erasmus+ õpirändeprojekti raames 28.11 – 5.12.2023 Kreeka-Kalamata lasteaedasid. Eesmärgiks oli õppida rahvusvahelisest kogemusest, kuidas toetada erivajadusega last ja tema õpetaja tööd tavarühmas.

ESITLUS: Kreeka esitlus


Taani haridussüsteem ERASMUS + projekti näitel

Pärnu Ülejõe lasteaia neli töötajat külastasid Erasmus+ õpirändeprojekti raames 31.10.2023 – 7.11.2023 Taanis asuvat lasteaeda: Bøgegårdeni lasteaed kus olid lapsed vanuses 0-6 aastat. Lasteaias oli 5 rühma, kaks sõime ja 3 aia rühma. Eesmärgiks oli eelkõige tutvuda õuesõppe planeerimisega/läbiviimisega lasteaias ning saada ülevaade Taani haridussüsteemist seoses koolieelses eas lastega.

Loe edasi: Erasmus+ Taani kogemus.pdf

Esitlus: Taani esitlus


Malta haridussüsteem ERASMUS + projekti näitel

Pärnu Ülejõe lasteaia neli töötajat külastasid Erasmus+õpirändeprojekti raames 27.05.2023- 03.06.2023 Maltal asuvaid kirikukoole: ST. Francis B´Kara ja St. Francis Msida, kus olid ka rühmad 3-4 ja 4-5 aastaste lastega. Eesmärk oli tutvuda eelkõige muukeelse lapse arengu toetamise võimalustega ja saada ülevaade Malta koolieelses eas lastega seonduvast haridussüsteemist.

Loe edasi: Erasmus+ Malta kogemus.pdf

Esitlus: Malta esitlus

Pildid